Замазката е все още влажна? Изсушете я!

Ако искате бързо изсушаване на замазката, ние ще Ви помогнем. Независимо дали се касае за технологична влага или за последица от водопроводна авария, нашите немски професионални строителни осушители ще съкратят неколкократно технологичните срокове.


Потърсете ни сега:

(088) 7416 997

Начална страница

Добре дошли в сайта на ХигроОптима ООД

Радваме се да Ви поздравим в сайта на първата фирма в България, специализирана в комплексното решаване на проблеми, свързани с влажността. Независимо дали Ви безпокои високата технологична влага в строителните материали или недостатъчната въздушна влажност в печатницата или в операционната зала, ние ще Ви предложим адекватно и икономически изгодно решение.

 • Термографски анализи и диагностика
 • Осушаване на строителни обекти от технологичната влага или след наводнения
 • Проектиране и строителство на дренажи
 • Проектиране и строителство на канализационни, пречиствателни и инфилтрационни съоръжения
 • Проектиране и строителство на каптажи, изработване и оборудване на сондажни кладенци
 • Изработка на инженерно-геоложки проучвания и доклади

Какви ползи имате от сътрудничеството с ХигроОптима ООД?


 • Спестявате разходите по поддръжката и инвестицията в скъпоструваща високо­произво­дителна техника.
 • Широк избор от високо­качест­вено професи­онално оборуд­ване.
 • Компетентни консултации по всякакви проблеми, свързани с наличието на прекомерна или отсъс­твието на доста­тъчна влага.
 • Бързо обслужване, доставка и инсталация чрез нашия сервиз.
 • Екип от високо­квалифи­цирани строителни инженери, хидро­геолози и микро­биолози ще изготви необхо­димите Ви проуч­вания, експертизи или проекти.
 • Изпълнение на обществени, жилищни и промишлени проекти „под ключ”. Комплексно проекти­ране, включително проучвания, монтаж, въвеждане в експло­атация и гаранционно обслужване.

Разбира се, всички машини и съоръжения от нашата палитра могат при желание да бъдат наемани или закупувани. Нашата гаранционна и извънгаранционна поддръжка ще се погрижи за безпроблемната им експлоатация.

За строителни фирми и дистрибутори сме подготвили атрактивни условия. Ако желаете повече информация моля, свържете се с нас.

▲ Нагоре ▲