Замазката е все още влажна? Изсушете я!

Ако искате бързо изсушаване на замазката, ние ще Ви помогнем. Независимо дали се касае за технологична влага или за последица от водопроводна авария, нашите немски професионални строителни осушители ще съкратят неколкократно технологичните срокове.


Потърсете ни сега:

(088) 7416 997

Начална страница  »  Инфотека  »  Водата в строителните материали

Видове вода в строителните материали

Пространството между частиците на строителните материали е запълнено с течна и газова фаза. Те се намират в динамично равновесие и се стремят взаимно да се изместят.

Водата, съдържаща се в строителните материали, може да се класифицира в няколко категории:

Водна пара

Водата под формата на водна пара в строителните материали е в много малко количество, но играе изключително важна роля в динамиката на водообмена. При сравнително сухи материали, водната пара е единствената форма на водата, която запазва своята мобилност. Водната пара може да кондензира при снижаване на температурата (температурна кондензация) или при адсорбция по повърхността на частиците (молекулна кондензация).

Свързана вода

Под въздействие на физически и химически сили част от водата в строителните материали се намира в особено състояние и имобилизирана.

Здраво свързана вода

Под въздействие на адсорбционните сили водата променя значително свойствата си. Плътността ѝ се повишава до около 2g/cm3, замръзва при −78°C и има висок вискозитет. Свързването на водата е съпроводено от енергетичен ефект — отделя се т.нар. топлина на умокряне. В зависимост от начина на свързване на водата, отделянето ѝ настъпва при температури от 120–300°C.

Слабо свързана вода

Тази вода също се задържа от повърхностни сили, но е с значително по-ниско енергетично ниво на връзката. Поглъщането ѝ не е свързано със забележим топлинен ефект. Образува се от взаимодействие на здраво свързаната и свободната вода, както и от осмотични сили.

Свободна вода

Това е водата, която може да се придвижва под действието на капилярни и гравитационни сили. Въпреки, че капилярната вода може да предава хидростатичен натиск, тя също има различаващи се свойства, Например температурата на замръзване е по-ниска от 0°C.

Лед

При замръзване на водата се увеличава обемът ѝ. Това при определени условия може да предизвика необратими повреди.

Химично свързана вода

Химично свързаната вода се съдържа в кристалохидратите във вид на водни молекули или във вид на йони (хидроксилни групи) в кристалната решетка на минералите. Пример за кристализационна вода е водата в гипса — CaSO4.2H20.