Замазката е все още влажна? Изсушете я!

Ако искате бързо изсушаване на замазката, ние ще Ви помогнем. Независимо дали се касае за технологична влага или за последица от водопроводна авария, нашите немски професионални строителни осушители ще съкратят неколкократно технологичните срокове.


Потърсете ни сега:

(088) 7416 997

Начална страница  »  Инфотека  »  Изсушаване на мазилки и замазки

Осушаване на мазилки и замазки

След завършване на хидратацията на цимента в замазката, съдържанието на вода в нея е около 7,5 тегловни процента. Според строителните норми, максимално допустимата влага е 2%, ако се поставя паронепропускливо покритие (напр. паркет, балатум, текакот, полиестерна смола и др.) и до 2,5% при паропропускливи (напр. мокет). Неспазването на това ограничение има тежки последици — надуване на паркета, мухъл, измятане на дограмите, разлепване на плочките и т.н.

Скоростта, с която строителните материали отдават технологичната си влага, зависи от голям брой фактори. Тя се определя в голяма степен от качеството и състава на компонентите, от които са съставени. За да може влагата от дълбочината на материала да се транспортира до повърхността му, е важно, в него да е изградена развита капилярна система. Когато например замазката е приготвена с разтвор с недостиг на цимент, структурата ѝ става пореста и капилярната структура е прекъсната. Това води до задържане на влагата и много продължителни срокове на съхнене.

Сорбционна изотерма на циментова замазка

Често за изсъхването на замазката се разчита на естествения процес на влагообмен. За съжаление, скоростта на съхнене в този случай не се поддава на контрол и при влажно време дори е възможно замазката да поема влага вместо да съхне. Този процес може да се илюстрира от сорбционната изотерма на циментовите замазки.

На всяка въздушна влажност съответства определена равновесна влажност на замазката, при която влагообменът се прекратява. Когато въздушната влажност е над равновесната, замазката започва да поема вода от въздуха и да се овлажнява, а при по-ниска обратно — замазката отдава „излишната” вода. Колкото разликата между относителната въздушна влажност на въздуха и равновесната е по-голяма, толкова е и по-голяма скоростта на влагообмена. Това явление позволява естественият процес на съхнене на замазката да бъде подпомогнат с подходяща техника. Ако по изкуствен път въздушната влажност над замазката бъде поддържана на ниско ниво, предизвиканият дисбаланс създава условия за значително ускорен влагообмен и бързо изсушаване.

Скорост на съхнене на замазка

При недобри климатични условия, естественото съхнене на замазките може да се удължи за неопределен период от време. Дори и при подходящо метеорологично време технологичните срокове за съхнене причиняват забавяния в строителството и финансови загуби. По тази причина използването на строителна осушителна техника добива все по-голяма популярност.

Освен рязкото съкращаване на технологичното време, използването на принудителното осушаване премахва неопределеността в сроковете и дава възможност за по-добро планиране.

Професионалната строителна осушителна техника е сравнително скъпа, а целогодишното ѝ натоварване в болшинството строителни предприятия не е възможно. Закупуването и поддръжката ѝ само за кампанийно използване в определена фаза на строителството е неизгодно. За да даде на всеки възможността да използва предимствата на професионалната строителна осушителна техника, ХигроОптима я предлага под наем на клиентите си.