Начална страница  »  Инфотека  »  Често задавани въпроси  »  Конденз, плесени, мухъл

Конденз, плесени, мухъл

Замазката е поставена преди 8 месеца, а досега не е изсъхнала. Каква е причината?

За бавното съхнене може да има много причини. Ето по-честите:

Ниски температури. При студена замазка не само е затруднено изпарението на водата, но е възможно дори допълнително навлажняване вследствие кондензирана въздушна влага.

Влажен въздух. Скоростта на изпарение на водата от замазката е в пряка зависимост от влажността на въздуха над нея. При висока въздушна влажност хигроскопичните строителни материали поглъщат влага от въздуха.

Строителни дефекти. При повредени улуци, водопроводни и канализационни тръби, хидроизолации и др., може да настъпи незабележимо подхранване на замазката с влага.

Капилярна влага. Явлението се случва предимно в приземни етажи от повърхностни води или при високо ниво на подпочвените води. Покачващата се по капилярен път вода подхранва замазката и не позволява изсъхването ѝ.

Неспазване на рецептурата или технологията на замазката. Практиката показва, че често за замазката се използват „фолклорни” рецептури, които силно влошават физическите ѝ качества. Използването на някои добавки, като например Ц-200 и др., прекъсва капилярната структура на замазката и в резултат изсъхването ѝ е практически спряно. Редовен проблем е използването на недостатъчно количество цимент. Класическата рецептура за обикновена циментова замазка е:

  • 1 m3 пясък
  • 250 kg цимент
  • 110 L вода (вкл. водното съдържание на пясъка)

Съвременната замазка трябва да отговаря на EN 13813.

Замазки от олекотени бетони. Олекотените бетони за замазки съдържат разпенващи вещества, които създават въздушни мехури в сместа или леки порести пълнители като например перлит. Поради едропорестата им структура, тези замазки имат добри шумо и топлоизолационни качества. За съжаление, поради същата причина, съхнат сравнително бавно. Въпреки, че принудителното осушаване ускорява процеса, възможно е сроковете за достигане на нормативна влажност да бъдат няколкократно по-продължителни, в сравнение с обикновените. В стените на сгради строени с тухли Итонг се задържат големи количества вода, която много бавно се освобождава.

Кое е правилното наименование — осушител, изсушител, влагоуловител или обезвлажнител?

Може би най-често използваните термини за тези устройства са  „изсушител“,  „осушител“ и „влагоуловител“. По рядко се срещат наименованията „обезвлажнител“ и „влагоабсорбатор“. За научим коя е правилната дума сред тази неразбория, направихме запитване до службата „Езикови справки“ при Института по български език при БАН. След кратко проучване, съобразявайки се с правилата за словообразуване, експертите обявиха за правилен термина „осушител“.

Ако инсталирам три битови осушителя с капацитет по 20л/денонощие, няма ли ефектът да е по-голям от този на един строителен осушител с 40л?

Не. Битовите осушители са оптимизирани за икономичност и ефективност при постигането на комфортни за човека стойности на относителната въздушна влажност — до около 50% при 20°C. По тази причина при снижаване на температурата и/или влажността осушителната им способност рязко намалява. Но за реален и значим резултат при строителното осушаване е необходима осушителна ефективност дори при стойности под 30%. Такова ниско ниво на въздушната влажност е недостижимо за битовите прибори. Ако поставим в едно и също помещение битов и строителен осушител, много скоро битовият ще престане да отделя влага, защото строителният осушител ще снижи влажността далече под възможностите на битовия.

Друг проблем на битовите осушители е непригодността им да работят в прашна среда. На строителен обект хигростатът им се поврежда за дни, а лагеруването на вентилатора за седмици. Циментовият прах заедно с кондензираната вода образува  твърд хоросанов слой, който много бързо затлачва нежните пити на радиаторите и ги изважда от строя. Поради ниската здравина на конструкцията и малкото отстояние между ребрата почистването, без окончателното им повреждане, е практически невъзможно.

За да изсуша замазката си купих битов изсушител с капацитет 30л/денонощие. Защо установявам, че извлича само 3л за 24часа?

Производителите на битова осушителна техника дефинират капацитета на машините си при идеализирани условия, които не се срещат в практиката. Реалните технически параметри зависят от експлоатационните условия и най-вече от температурата на въздуха. Осушителите могат да бъдат оптимизирани за различни експлоатационни условия и затова машини с еднакви номинални параметри, могат силно да се различават в практиката. Номиналният осушителен капацитет не дава достатъчно информация за реалните качества на уреда и изборът на осушител единствено по този параметър е неправилен.

Изискванията към професионалните строителни осушители са много тежки и балансът между осушителен капацитет и въздушен дебит е оптимизиран с оглед предназначението им. Ако искате да използвате битов осушител за осушаване на мазилки и замазки, прочетете преди това отговора на предходния въпрос. Ако въпреки това имате причини да не използвате професионална техника, трябва да закупите устройствата от реномиран производител, за да сте сигурни, че са изпълнени минималните предпоставки. Битовата техника трябва специално да се пази от сътресения, прах и често има ограничени възможности за работа в непрекъснат режим. И… не очаквайте да постигнете ефект, както с професионална машина. В най-добрият случай ще получите умерено подпомагане на естествения процес на съхнене.

Има ли значение къде разполагам осушителните машини?

Правилното разположението на осушителните машини е от голямо значение. Важно е да се осигури ефективна циркулация на въздуха в ниши, чупки и т.н. Нашият инсталатьор ще Ви инструктира подробно, в случай, че желаете самостоятелно да премествате машините.

Замазката ми съхне бавно, а се налага да бързам? Има ли алтернативи?

Да. В зависимост от състоянието на замазката можем да предложим алтернативни решения. Потърсете ни за да уговорим оглед на обекта.

Мога ли да закупя от ХигроОптима изсушители?

Предлагаме професионална и битова техника на нашия реномиран партньор Trotec. Машините са изключително надеждни и се предлагат по ценовата листа на Trotec, без допълнителна надценка.

Ако с Вашата дейност не натоварвате в достатъчна степен осушителната си техника, вероятно ще е по-изгодно да наемате нашите машини само при възникване на необходимост. Обърнете се към нас за допълнителна информация.

Какво количество вода трябва да се извлече от квадратен метър замазка, за да може да се монтира паркета?

Ако приемем, че началната стойност на влагата в замазката е 7,5%, дебелината ѝ е 7см, а допустимата влажност е 2%, количеството „излишна“ влага е 10 л/м2.

За колко време ще изсъхне наводнената при водопроводна авария замазка?

Осушаването по естествен път на хигроскопична замазка до стойности от 2% абсолютна влага, в зависимост от условията, може да трае от 3 до 36 месеца.

Колко време е нужно с машините на ХигроОптима да се осуши замазката/мазилката ми?

Факторите от които зависи скоростта на изсушаване са много и параметрите им, поради разнообразието на използваните нестандартни замазки, най-често са неизвестни. Съществуват редица начини за изчисляване на скоростта на съхнене, но единствено експериментът може да даде сигурен отговор за времето, необходимо за постигане на необходимия ефект. Чрез контрол на нивото на строителната влага след няколко дни може да се направи прогноза за крайния срок.

Скоростта на изпарение на водата зависи и от съдържанието на влага в изсушавания материал. Затова с напредване на осушаването, дневното количество извлечена вода прогресивно намалява.

При „идеални“ условия, една „прясна“ замазка със завършен първоначален процес на хидратация може да бъде осушена принудително до нормативна влажност за около 7–9 дни. В реални условия, разбира се, в зависимост от условията, е нужно повече време.

В сравнение с непредвидимите срокове на естественото съхнене, съкращаването на технологичния срок при използване на строителни осушители може да бъде дори 10-20 кратно.

Преди монтажа на паркета, влажността на замазката беше в нормите. Защо след включване на отоплението паркетът се надигна?

Това се случва често при неспазване на изискването за провеждане на осушителни цикли на замазката с помощта на подовото отопление. В редки случаи това явление може да настъпи и без подово отопление при температурни колебания.

Изискванията към замазката при наличие на подово отопление са доста по-тежки. Причината е, че при загряване голямо количество технологична влага се отделя за кратко време и нанася щета на паркета. За да се избегне това, преди поставяне на паркета с помощта на отоплението замазката се подлага на осушителни цикли по специална схема.

Замазките с подово отопление се правят по различна рецептура. Много е важно при изготвянето ѝ да се спазва технологията, препоръчана от производителя.

Достатъчен ли е „обезвлажнител“ с капацитет 600ml/денонощие за детска стая?

Не. Този капацитет е крайно недостатъчен. Предназначението на тези прибори е поддържане на ниска влажност в гардероби, шкафове и други малки затворени обеми.

Трябва да се има предвид, че производителите посочват в документацията си максималния капацитет на прибора, например при 30°C и 80% въздушна влажност. В реални експлоатационни условия при 20°C и 60% капацитетът е значително по-нисък. Дори сам човек с дишането си отделя няколкократно по-големи количества влага, отколкото е осушителния капацитет на тези прибори.

За ориентир могат да послужат следните данни — малък осушител с капацитет 10л/денонощие и въздушен дебит 100m³/h е достатъчен за нормално жилищно помещение с квадратура не повече от 25m². Ако в помещението има източници на влага (простор, повечко цветя, нов строеж и др.), допустимата квадратура намалява наполовина.

„Обезвлажнителите“ с толкова малък капацитет обикновено нямат компресорна уредба, а работят с елемент на Пелтие. Това позволява цената им да бъде десетократно по-ниска, но осезаем ефект от приложението им в жилищни помещения не би трябвало да се очаква.

Продават се евтини еднократни химически влагоабсорбатори. Мога ли да ги използвам, за да не допусна мухъл в дома си?

Ако сметнем цената на консуматива на литър извлечена вода, ще видим, че евтиното всъщност е доста скъпо…

Химическите абсорбатори представляват съд, над който е поставено силно хигроскопично вещество (калциеви или литиеви хлориди или бромиди). Целта е влагата на преминаващият през веществото въздух да бъде отнета и полученият воден разтвор да откапва в съда.

Продаваните на пазара устройства, работещи на този принцип, са съвършено негодни за контрол на влагата в жилищни помещения и в ни най-малка степен не изпълняват ролята, за която се рекламират. Такива конструкции се използват в херметично затворени обеми, където капацитетът на устройството не е от особено значение – например предпазване от мухъл на неработещ хладилник. Причините за негодността им в жилища са следните:

  • Недостатъчен осушителен капацитет. В зависимост от количеството хигроскопична сол в химическите абсорбатори максималното количество вода, което могат да извлекат в срок до два месеца е от половин до три литра, а в рамките на едно денонощие обикновено могат да постигнат само малък процент от тези стойности. Това е крайно недостатъчно дори за най-малките помещения. За сравнение, домашните кондензационни осушители имат номинален капацитет от 10 до 45 литра на денонощие.
  • Липса на интензивна циркулация на въздуха. За постигане на някакъв значим ефект, целият въздух в помещението трябва да поне веднъж на час  да преминава през осушителното устройство. За целта осушаващите агрегати имат вентилатор с дебит над 100 m3/h. Продаваните химическите абсорбатори нямат принудителна циркулация на въздуха и дебитът им е символичен.

Повече информация може да получите в статията за плесените.