Начална страница  »  Инфотека  »  Често задавани въпроси  »  Геоложки и хидрогеоложки проблеми

Геоложки и хидрогеоложки проблеми

Живея от много години в къща с дренажна система. Защо отскоро мазето ми редовно се наводнява?

Ако изключим причини като водопроводни или канализационни аварии, вероятно в случая се касае за неработоспособност на дренажната система.

Изградените по класическа технология дренажи имат експлоатационен срок, в зависимост от геоложките условия, средно около 10 години. След този период пренасяните от водата частици водят до затлачвания и колматация и ефективността на системата намалява. Кореновата система на някои растения също е в състояние за кратко време да повреди необратимо съоръжението.

ХигроОптима използва при изграждане на дренажи материали и технологии, забавящи силно настъпването на тези неблагоприятни явления и удължаващи значително експлоатациония срок. За повече подробности — потърсете ни.

Кога е най-подходящото време за изграждане на дренаж?

Ако няма по-точна метеорологична прогноза, добре е да се работи през горещниците. Възможно е и в друго време, стига нивото на подпочвените води да е ниско.

На каква дълбочина се поставя дренажа?

На този въпрос няма еднозначен отговор. Разнообразието от хидрогеоложки условия изключва универсалния подход и е наложително във всеки конкретен случай да се преценяват голям брой фактори. Плиткият дренаж не изпълнява предназначението си, а прекалено дълбокият е скъп и може при определени условия да предизвика отслабване и подмиване на основите на сградата.

За определяне на оптималната дълбочина, конфигурация и отстояние от сградата винаги се консултирайте с хидрогеолог. Това може да спести десетки кубици изкопни работи, извозена почва и закупен чакъл. Освен това ще гарантира, че съоръжението ще бъде наистина работоспособно.

Поради различни причини дренаж не може да бъде изграден. Има ли други начини за спиране на влагата?

Съществуват различни видове хидрогеоложки водопонизителни съоръжения. За могат да се преценят конкретните възможности е необходимо да се направи оглед от инженер-хидрогеолог. Ако искате да Ви помогнем за решаването на проблема, моля, свържете се с нас!

Правилно ли е водосточните тръби да се свържат към дренажната система?

Други води могат да се отвеждат през дренажната система само, ако тя има достатъчно капацитет и няма друга възможност. Водите във водостоците са често замърсени от листа, насекоми, прах и др., което води до опасност от затлачване. Подходящо място за свързване на различни отводнителни системи е например ревизионната шахта.

Около къщата ми има дренаж и стените са сухи. Защо в централните части на мазето избива вода?

Много често причината за това явление е неправилно изработения дренаж.

Нивото на подпочвените води се покачва с отдалечаване от водопонизителната система. При определени хидрогеоложки условия това покачване е значително. При неправилно проектиране, в централните части на сградата т.е. най-отдалечените от дренажа, водата може да достигне критично ниво.

За съжаление, в този случай единственото решение е дренажът да се изгради наново. Използвайте услугите на компетентен хидрогеолог — това може да спести значителни средства.

Каква най-евтина хидроизолация да използвам?

Не използвайте най-евтината хидроизолация!

Каква е цената на линеен метър дренаж?

Практиката да се оферира цена на линеен метър дренаж е некоректна и непрофесионална. Факторите от които зависи себестойността на изработката са много и трябва да бъдат коректно отчетени за всеки конкретен обект.

Ако желаете да Ви изработим проектосметка, ще се радваме да се свържете с нас, за да уговорим подробностите.

Мога ли самостоятелно да си изградя дренаж?

Технологията за изработване на дренажи не е сложна и е по силите на всеки, който има опит с изкопни работи, укрепване, тръбопроводи, кофриране и т.н.

Преди да се заемете със самостоятелна изработка, все пак е необходимо да сте уточнили вида на дренажното съоръжение, дълбочината, наклоните, капацитета и вида на тръбопроводите, разположението на ревизионните шахти, заустването на водите, необходимостта от укрепване на изкопите и др. Ако не сте специалист по грунтознание и инженерна хидрогеология, най-добре да не определяте тези параметри „на око”, защото са възможни разочарования, загуба на значителни инвестирани средства и дори нещастни случаи, както и опасно подмиване на основите на сградата.

Добре е също така да прецените предварително силите си — обемът СМР е значителен. Средно за еднофамилна къща се изкопават, извозват и депонират 50–150m3 почва, докарва се и се насипва съответния обем пясък и чакъл. Ако се налага заустване в уличната канализация, е необходимо да се получат разрешения от общината и КАТ, които налагат кратки срокове за разкопаване и възстановяване на пътното платно и тротоара.