Замазката е все още влажна? Изсушете я!

Ако искате бързо изсушаване на замазката, ние ще Ви помогнем. Независимо дали се касае за технологична влага или за последица от водопроводна авария, нашите немски професионални строителни осушители ще съкратят неколкократно технологичните срокове.


Потърсете ни сега:

(088) 7416 997

Начална страница  »  Инфотека  »  Факти за плесените

Мухъл и плесени

Биологическа опасност!

Още в дълбока древност хората са забелязали, че наличието на влажност и плесени уврежда здравето. Новите изследвания показват пряка зависимост между влажността на дома и разпространението на алергични и респираторни заболявания. Списъкът на симптомите често включва оплаквания от горните дихателни пътища, главоболие, дразнене в очите, кръвотечение от носа, запушване на носа, кашлица, простудни симптоми и стомашно чревни оплаквания.

При непродължителна експозиция здравите хора са сравнително устойчиви спрямо болестотворния потенциал на плесените. Но при отслабена имунна система, както и при деца и възрастни хора е възможно плесените да причинят много тежко заболяване. При слаба, но продължителна експозиция може съвсем незабележимо да се достигне до злокачествени образувания, трайно увреждане на черния дроб, бъбреци и др. По тази причина мухълът, дори и най-слабите му проявления, нямат място в жилището.

Може би най-известното проявление на опасното действие на плесените е свързано с легендата за „проклятието на фараона”. Някои от участниците в изследването на гробницата на Тутанкамон починали от странно заболяване, което навремето било счетено за свръхестествено явление. Днес е известно, че причината е в плесента Aspergillus flavus, която може да се е развила по естествен път в гробницата или мицелът ѝ е бил поставен от жреците умишлено.

Болшинството плесенни гъби преживяват широк диапазон от температури и са устойчиви на химическо въздействие, но необходимо условие за растежа им е достатъчната влажност. Следва да се отбележи, че влажността сама по себе си е критичен фактор за възникване на „синдрома на болната къща” тъй като благоприятна среда за плесени влияе също на развитието на акарите и концентрацията на озона.

Особено тревожен е фактът, че в 80% от обследваните в проучвателни студии домове се наблюдават признаци за наличие на мухъл, свързан с влажността. В влажни помещения рядко се наблюдава само един вид плесен – обикновено се откриват три и повече видове, развиващи се съвместно. Най-често се срещат видовете Penicillium (96%), Cladosporium (89%), Ulocladium (62%), Geomyces pannorum (57%) и Sistronema brinkmannii (51%). За щастие една от най-опасните плесени – Stachybotrys spp. се среща сравнително по рядко – в 13% от жилищата.

Източниците на спори, които се вдишват от потърпевшите или попадат върху кожата и лигавиците, в повечето случаи се намират на трудно достъпни места – във фуги, под дюшемета, зад ламперии, в и зад мебели, в черчевета, в ъглите. Най-често засегнатите помещения са бани, кухни, килери и особено силно приземните етажи и мазета. Гъбите и в частност плесените предизвикват заболявания по няколко начина:

  • Директна инфекция. В този случай плесените се развиват в тялото на болния, например в носната кухина или алвеолите. Засегнати са най-често деца или хора с отслабена имунна система.
  • Алергия. Попадането на спори, микроскопични частички от хифите на мицела, включително и мъртви в дихателната система, върху очите или лигавиците може да предизвика разнообразни алергични реакции – от ринит и конюнктивит до тежка бронхиална астма и алергически алвеолит.
  • Отравяне. Гъбите произвеждат токсини, които предизвикват отравяния. Основния път за проникване в организма е през стомашно-чревния тракт, където проникват незабелязано с контаминирана храна. Някои микотоксини са изключително силни отрови:

Вид на плесените и гъбите

Токсин

Предизвиквани заболявания или симптоми

Claviceps purpurea

Алкалоиди

Ерготизъм (гангренозен и конвулсивен)

Amanita spp.

Аматоксин

Отравяне

Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus

Афлатоксин

Афлотоксикоза, хепатит, рак, детска цироза

F. graminearum

Вомитоксин, деоксиниваленол

Повръщане, анорексия

Fusarium spp.

Зеараленон

Патологично преждевременно развитие на млечните жлези

Aspergillus ochraceus, Penicillium Viridicatum

Охратоксин

Балканска ендемична нефропатия, рак на пикочопровода

Aspergillus versicolar

Стеригматоцистин

Рак

Fusarium, Myrothecium, Trichoderma, Cephalosporium spp.

Трихотецени (Т-2 токсин, ДАС)

Алиментарна токсическа агранулоцитоза, стахиботритоксикоза и др.

Acremonium coenophialum

Ерговалин

Отравяне

Fusarium equiseti

Метаболити

Болест на Кашин-Бек

Fusarium graminearum

Метаболити

„Червена плесен”

Phoma sorghina

Метаболити

Болест на Онялай (Onyalai)

Arthrinium spp.

3-нитропропионова киселина

Детска нефротоксикоза

Fusarium moniliforme

Фумонизин

Рак на хранопровода

Penicillium expansum

Патулин

Рак

Aspergillus spp., Penicillium spp.

Пенитрем

Тремор

Penicillium rubrum

Рубратоксин

Хепатотоксичност

Penicillium oxalicum

Секалонова киселина

Тератогенен ефект

Aspergillus spp., Penicillium spp.

Циклопиазонова киселина

Отравяне на Кодуа (Kodua)

Penicillium citrinin

Цитринин

Нефротоксичност