Замазката е все още влажна? Изсушете я!

Ако искате бързо изсушаване на замазката, ние ще Ви помогнем. Независимо дали се касае за технологична влага или за последица от водопроводна авария, нашите немски професионални строителни осушители ще съкратят неколкократно технологичните срокове.


Потърсете ни сега:

(088) 7416 997

Начална страница  »  Инфотека  »  Въздушна влажност

Въздушна влажност

Понятие за абсолютна и относителна влажност

Съществува пределна концентрация на водна пара във въздуха, при която настъпва насищане и по-нататъшното ѝ увеличение при обикновени условия е невъзможно. На различни температури съответстват различни максимални концентрации на водна пара. Топлият въздух може да поема повече вода от студения. Затова при охлаждане на въздуха, „излишната” влага се отделя от него чрез кондензация под формата на мъгла.

В практиката е прието съотношението между наличната въздушна влага и максимално възможната при тази температура, да се нарича „относителна въздушна влажност” (ОВВ).

Температурата, при която относителната влажност на въздуха достига 100% и настъпва кондензация се нарича „точка на оросяване”.


h-x диаграма на Молиер

Точка на оросяване

За изчисляване на точката на оросяване може да се използва следната приблизителна формула:

0°C < T < 60°C

0,01 < Hr < 1,00

0°C < Td < 50°C

Където T е температурата на въздуха [°C]

Hr е относителната влажност

и Td е изчислената температура на оросяване [°C]

при

където a = 17,27

и b=237,7 [°C]

Максималната грешка на така изчислената температура на оросяване е ±0.4°C.

Психрометър на Август

Един от основните методи за измерване на влажността на въздуха е психрометричния. За целта се използват два живачни термометри с еднакви по форма и обем резервоари. Единият от тях, наречен сух, се използва и за измерване на температурата на въздуха. Резервоарът на другия термометър (наречен мокър) е обвит в тъкан, която се поддържа във влажно състояние с помощта на фитил, потопен в съд с вода. Температурата, която показва „мокрият” термометър е по-ниска вследствие изразходваната за изпарението на водата енергия. С помощта на психрометрични таблици от данните на тези термометри се отчитат съответните стойности за относителната влажност на въздуха.

Използваната комбинация от термометри е известна още като психрометър на Август.

Този прибор, заради високата си точност и ниска цена, продължава да се използва масово, на за много приложения е изместен от далече по-функционалните електронни влагомери.