Замазката е все още влажна? Изсушете я!

Ако искате бързо изсушаване на замазката, ние ще Ви помогнем. Независимо дали се касае за технологична влага или за последица от водопроводна авария, нашите немски професионални строителни осушители ще съкратят неколкократно технологичните срокове.


Потърсете ни сега:

(088) 7416 997

Начална страница  »  Извършвани услуги  »  Влагомери под наем

Отдаване под наем на професионална влагоизмервателна апаратура

ХигроОптима предлага разнообразна професионална влагоизмервателна апаратура под наем. Ако нуждите ви са само епизодични, но не искате да правите компромиси, уредът под наем ще ви предостави професионална функционалност на много по-ниска цена от тази на любителски прибор.

Уредите можете да получите с куриерска поща на посочен от вас адрес.

Внимание! Въпреки, че всички уреди са съпроводени от подробна инстукция за експлоатация, използването им и интерпретацията на получените резултати изисква определени предварителни познания. В случай, че не сте специалист, добре е, да се консултирате с компетентно лице, когато използвате апаратурата. Стриктното спазване на инструкциите за експлоатация е абсолютно задължително.

Тип и параметри Цена на дневния наем за крайни клиенти
T250

Инфрачервен пирометър, термометър, хигрометър T250

Професионален прибор, обединяващ инфрачервен пирометър с лазерен целеуказател, термометър за въздушна температура, влагомер за въздушна влажност. Вграденият микроконтролер изчислява температурата на кондензация при текущите условия и я сравнява с измерената от пирометъра. При насочване към зона с опасност от поява на конденз или мухъл, уредът подава алармен звуков и светлинен сигнал.

Тясното предназначение на T250 е откриване на термомостове, строителни дефекти, локализиране на причините за поява на конденз и мухъл, но мощната му функционалност го прави универсално приложим за огромен брой задачи, свързани с оценка на въздушната и повърхностната температура и влажността.

 • Въздушна температура: -20°C до +50°C
 • Въздушна влажност: 5–95% ОВВ
 • Температура пирометър: -20°C до +60°C
 • Функции: Минимум, максимум, средна стойност, блокиране на показанията, избор на скали Фаренхайт, Целзиус, относителна влажност, абсолютна влажност, температура на оросяване, калибриране, автоматично изключване, алармен сигнал
 • Минимален срок на наемоотдаване: 3 дни
19,50 лв.
T650

Влагомер, диелектричен, за строителна влага T650

Професионален измервателен прибор за неразрушаващо и бързо определяне на съдържанието на влага в мазилки и замазки на дълбочина до 4cm. Уредът е оптимизиран за пределно облекчена експлоатация и позволява обследването на огромни площи за кратко време. Програмируем звуков алармен сигнал известява проблемните зони.

Приборът е предназначен за специалистите по подови настилки за преценка на годността на замазката за полагане на паркет, корк, смола и т.н. Използва се също така за оценка състоянието на мазилки. T650 е много удобен и при локализиране на скрити течове, чрез откриване на зоните с нарастваща влажност.

 • Дълбочина на проникване: ≈ 40mm
 • Принцип на работа: диелектричен
 • Обхват на измерване: 0 - 200 УЕ
 • Минимален срок на наемоотдаване: 3 дни
19,50 лв.
T500

Влагомер, резистивен, за дърво и мазилки T500

Професионален високоточен влагомер за дърво, както и за меки строителни материали като мазилка и гипс. Може да бъде нает с разнообразни измервателни електроди, специализирани за приложение при различни материали. Има автоматична компенсация на температурата на дървесината, както и богата справочна база за често използвани и за екзотични дървесини.

 • Обхват на измерване при дървесина: 5-50%
 • Обхват на измерване при мазилки и замазки: 15-100 УЕ
 • Принцип на работа: резистивен
 • Минимален срок на наемоотдаване: 3 дни
19,50 лв.
T600

Влагомер, микровълнов, за строителна влага T600

Професионален микровълнов влагомер, подходящ за сравнителни измервания на разпределението на влагата на дълбочина до 30cm в строителния материал. Това е единственият неразрушаващ метод за измервания на такава дълбочина. Предназначен е за анализ на разпределението на влажността в строителни конструктивни елементи като плочи, колони, шайби и др. Използва се за локализация на течове, оценка на работата на дренажни съоръжения, дефекти в хидроизолации и т.н.

T600 е предназначен за сравнителни, а не за абсолютни оценки. За получаване на абсолютни данни е необходимо калибрирането на уреда с помощта на калциево-карбиден влагомер.

 • Дълбочина на проникване: ≈ 300mm
 • Принцип на работа: микровълнов
 • Обхват на измерване: 0 - 200 УЕ
 • Минимален срок на наемоотдаване: 3 дни
39,50 лв.
CM-Classic

Влагомер, калциево-карбиден CM-Classic

Калциево-карбидният метод е най-точният достъпен начин за получаване на сигурни данни за влажността на строителните материали и е единственият, който се признава при съдебен спор. Химическият анализ е неподатлив към факторите, които предизвикват грешни показания при електронните прибори. Използването му се препоръчва във всички случай, когато прецизността и надеждността на резултата е от по-сериозно значение.

Химическия влагомер CM-Classic дава изключително точни и надеждни данни, но използването му изисква опит и по-широка компетентност. С уреда трябва да работи само специално обучен персонал.

 • Обхват на измерване: 2,5 bar
 • Скали: 1,8 CM%, 4,8 CM%, 12,5 CM%, 15 CM% (таблица), 2,5 bar
 • Минимален срок на наемоотдаване: 3 дни
39,50 лв.

Предлагаме много изгодни условия за дистрибутори на услуги или франчайзинг в цялата страна. Ако искате да ни станете партньор, свържете се с нас!