Замазката е все още влажна? Изсушете я!

Ако искате бързо изсушаване на замазката, ние ще Ви помогнем. Независимо дали се касае за технологична влага или за последица от водопроводна авария, нашите немски професионални строителни осушители ще съкратят неколкократно технологичните срокове.


Потърсете ни сега:

(088) 7416 997

Начална страница  »  Инфотека  »  Въздушна влажност  »  Психрометрични таблици
  Температура на “сухия” термометър [°C]
Разлика
[°C]
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
0,0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0,5 90% 91% 92% 92% 93% 93% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 97% 97% 96%
1,0 80% 82% 83% 85% 86% 87% 88% 89% 89% 90% 91% 91% 91% 92% 92% 93% 93% 93% 93% 94%
1,5 70% 73% 75% 77% 79% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 87% 88% 88% 89% 89% 90% 92% 90%
2,0 60% 64% 67% 70% 72% 74% 76% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 85% 86% 86% 87% 87%
2,5 51% 55% 59% 63% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 83% 84% 84%
3,0 41% 47% 51% 55% 59% 62% 65% 67% 69% 71% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79% 80% 81% 81%
3,5 32% 38% 44% 48% 53% 56% 59% 62% 64% 67% 68% 70% 71% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 80%
4,0 22% 30% 36% 41% 46% 50% 54% 57% 60% 62% 64% 66% 68% 69% 71% 72% 73% 74% 75% 75%
4,5 13% 21% 28% 35% 40% 44% 48% 52% 55% 58% 60% 62% 64% 66% 67% 68% 70% 71% 72% 73%
5,0 4% 13% 21% 28% 33% 39% 43% 47% 50% 53% 56% 58% 60% 62% 64% 65% 67% 68% 69% 70%
5,5   5% 14% 21% 27% 33% 38% 42% 46% 49% 52% 54% 57% 59% 61% 62% 64% 65% 66% 67%
6,0     6% 14% 21% 27% 33% 37% 41% 45% 48% 51% 53% 55% 57% 59% 61% 62% 63% 65%
6,5       8% 15% 22% 28% 33% 37% 41% 44% 47% 50% 52% 54% 56% 58% 59% 61% 62%
7,0         9% 16% 23% 28% 33% 37% 40% 43% 46% 49% 51% 53% 55% 57% 58% 59%
7,5         3% 11% 18% 23% 28% 33% 36% 40% 43% 46% 48% 50% 52% 54% 55% 57%
8,0           6% 13% 19% 24% 29% 33% 36% 40% 42% 45% 47% 49% 51% 53% 54%
8,5             8% 14% 20% 25% 29% 33% 36% 39% 42% 44% 47% 49% 50% 52%
9,0             3% 10% 16% 21% 26% 30% 33% 36% 39% 42% 44% 46% 48% 50%
9,5               5% 12% 17% 22% 26% 30% 33% 36% 39% 41% 44% 46% 47%
10,0                 8% 13% 19% 23% 27% 30% 34% 36% 39% 41% 43% 45%
10,5                 4% 10% 15% 20% 24% 28% 31% 34% 36% 39% 41% 43%
11,0                   6% 12% 17% 21% 25% 28% 31% 34% 36% 39% 41%
11,5                   3% 8% 13% 18% 22% 25% 29% 31% 34% 36% 38%
12,0                     5% 10% 15% 19% 23% 26% 29% 32% 34% 36%
12,5                     2% 7% 12% 16% 20% 24% 27% 30% 32% 34%
13,0                       4% 9% 14% 18% 21% 24% 27% 30% 32%
13,5                       1% 7% 11% 15% 19% 22% 25% 28% 30%
14,0                         4% 9% 13% 17% 20% 23% 26% 28%
14,5                         1% 6% 10% 14% 18% 21% 24% 26%
15,0                           4% 8% 12% 16% 19% 22% 24%
15,5                             6% 10% 14% 17% 20% 23%
16,0                             3% 8% 11% 15% 18% 21%
16,5                               6% 9% 13% 16% 19%
17,0                               3% 7% 11% 14% 17%
17,5                               1% 5% 9% 12% 15%
18,0                                 4% 7% 11% 14%
18,5                                 2% 5% 9% 12%
19,0                                   4% 7% 10%
19,5                                   2% 5% 9%
20,0                                     4% 7%