Замазката е все още влажна? Изсушете я!

Ако искате бързо изсушаване на замазката, ние ще Ви помогнем. Независимо дали се касае за технологична влага или за последица от водопроводна авария, нашите немски професионални строителни осушители ще съкратят неколкократно технологичните срокове.


Потърсете ни сега:

(088) 7416 997

Начална страница  »  Извършвани услуги

Обучение и консултации

За да повишите професионалното си ниво и за да боравите ефективно с нашата апаратура, можете да участвате в организираните от ХигроОптима квалификационни семинари. При необходимост наши специалисти ще Ви консултират на място за приложенията на определено устройство или за възможните решения на някой проблем.


Ниво в резервоар

Термографски услуги и термокамери под наем

Термографията ще Ви позволи да погледнете под повърхността, да откриете скрити дефекти, да диагностицирате машини и апаратура преди скритите проблеми да са довели до аварии. С помощта на термичните изображения можете да проверите качеството на термоизолации, да откриете скъпо струващи термомостове, да откриете конструктивни елементи под стените на сградата. Термографският анализ ще позволи ефективното планиране и контрол на енергоспестяващите мероприятия.

Бързо отстраняване на технологическата влага при строителство и ремонти

Забравете дългия престой, докато изчаквате влагата във Вашия строеж спадне до допустимите стойности. Чрез съвременни осушителни системи се постига ускоряване на технологичните срокове за съхнене от 3 до 12 пъти. Не е необходимо да закупувате и поддържате високопроизводителна и скъпоструващата техника. Наемането на нашите професионални осушителни системи с капацитет от 30 до 1000 l/денонощие ще Ви спести време и пари.


▲ Нагоре ▲

Премахване на излишната влажност в помещения с басейни, битови и производствени сушилни помещения, зимни градини и др.

С нашите безшумни битови осушители помещенията с постоянни източници на влага вече няма да бъдат проблем. Стените и прозорците на обществени или битови басейни, зимни градини и др. вече няма да са покрити с кондензат. Потърсете ни за съвет.

▲ Нагоре ▲

Създаване на оптимален микроклимат в винарски изби, печатници и др.

Влошено качество на продукцията поради влажен въздух в избата или сух въздух в печатницата – потърсете ни. Разполагаме с подходящи осушители и овлажнители за всякакви приложения.


▲ Нагоре ▲

Хидрогеоложки водопонизителни системи, дренажи, хидроизолации

Изграждане на дренажи за сгради, пътища, спортни съоръжения и др. Нашият екип от хидрогеолози и строителни инженери е на Ваше разположение.

▲ Нагоре ▲

Инфилтрационни, пречиствателни и канализационни съоръжения. Септични резервоари, пречиствателни станции, утайници, попивни възглавници.

Икономически изгодни и екологични решения. Изграждане на септични резервоари, локални едно и многофамилни ферментационни пречиствателни станции за битово-фекални води, попивни възглавници, полета и ями с продължителен експлоатационен срок.Експертни оценки, геоложки доклади, оценка на рисковете, измерване на влагата в строителни материали, картиране на проблемни зони

Нашите експерти ще изготвят геоложкото проучване за Вашия строеж, ще поставят точната диагноза на застрашени архитектурни и исторически паметници и ще препоръчат оптималните мерки за контрол на природните фактори.

▲ Нагоре ▲

Сондажи, изграждане на кладенци. Експертизи, оценка, проектиране и изграждане на хидрогеоложки съоръжения.

Ако искате да ползвате подземни води или ако се нуждаете от експертна оценка на състоянието на кладенеца в двора на предприятието Ви, обадете се на ХигроОптима.


▲ Нагоре ▲